top of page
ontwerp sessies samenwerking MT_edited.jpg

Versterken samenwerking MT/DT

Je organisatie is gegroeid tot op het punt dat je niet meer alleen aan het stuur staat. Jullie - directeuren, co-eigenaren of MT-leden - willen weten hoe jullie de samenwerking kunnen versterken en het beste gezamenlijk sturing kunnen geven. Ik begeleid jullie hierin door samen drie stappen te doorlopen:

sterk.png

stap 1

Wat heb ik nodig?

Om goed en sterk in je rol te kunnen staan is het belangrijk te weten waar je van AAN en waar je van UIT gaat. Wie ben je en wat heb je nodig?

--> individuele gesprekken

--> presenteren en bespreken in gezamenlijke sessie

stap 02

Wat heeft de organisatie nodig?

Wat werkt in de organisatie vlammend en wat werkt remmend? Bij welke vorm van aansturing gedijt jullie organisatie goed? Welke wensen hebben de medewerkers hierin?

--> in gezamenlijke sessie in beeld brengen

--> indien mogelijk hiervoor input vanuit de medewerkers gebruiken

organisatie.png
samenwerken.png

stap 03

Wat hebben wij nodig?

Hierin bespreken we jullie rollen, taakverdeling, onderlinge afstemming en hoe jullie zorgen voor periodieke reflectie hierop. Wat willen jullie behouden, wat willen jullie anders? Welke onderlinge verdeling brengt jullie samen, de organisatie én jullie als individuen het meest?

--> gezamenlijke sessie

Resultaat

We maken gezamenlijk (werk)afspraken en spreken concrete acties/ vervolgstappen af. Ik bundel de uitkomst van de sessies in een handzaam visueel verslag.

ontwerp sessies samenwerking MT.jpg

Intake op maat

1 uur

sterk.png

Individueel gesprek

met elk teamlid

2 uur per gesprek

samenwerken.png

3 à 4 gezamenlijke sessies

2,5 uur per sessie

Afrondend

visueel verslag

In het kort

bottom of page