top of page
kast met aantal witte ordners

Privacybeleid ESTENTIE

laatste update: 12 september 2023

1. Inleiding

Bij ESTENTIE respecteren we uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft hoe ESTENTIE de persoonsgegevens van (potentiële) klanten en bezoekers van de website van ESTENTIE verzamelt, gebruikt en beschermt.

 

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

ESTENTIE Consulting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • IP-adres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je aan te melden voor de nieuwsbrief of bij het plannen van een afspraak via de website, in correspondentie en telefonisch

 • Locatiegegevens

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website (zie ook het cookiebeleid)

 

3. Doel van gegevensverzameling

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze diensten aan te bieden en te verbeteren

 • Om met je te communiceren

 • Om je een nieuwsbrief te kunnen sturen

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de benodigde gegevens voor de facturering van uitgevoerde diensten)

 

4. Gegevensdeling met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ESTENTIE Consulting blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien je een afspraak via mijn website inplant met behulp van Calendly dan worden je gegevens automatisch met die tool gedeeld. Hier vind je het privacybeleid van Calendly.

 

5. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ESTENTIE Consulting bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor de gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie: zeven jaar

 • Voor de gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief: tot opzegging van de klant of beëindiging nieuwsbrief

 • Contactgegevens en gegevens voor het maken van een afspraak: vijf jaar.

 

7. Uw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ESTENTIE Consulting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@estentie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

8. Beveiliging

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste acties met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

9. Geautomatiseerde besluitvorming

ESTENTIE maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van jouw persoonsgegevens.

 

10. Contact

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via het onderstaande adres: info@estentie.nl

 

11. Wijzigingen in deze privacyverklaring

We behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

bottom of page